เกี่ยวกับเรา

ด้วยความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท จำกัด ผู้ให้บริการ Internet และ Cloud Service Professional กับ บจก. อี-คัสตอม เซอร์วิส ผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ก่อให้เกิด แพลดฟอร์ม ที่เป็นมาตราฐานสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง B2G และ B2B โดยใช้ชื่อว่า
RDX Platform

จากประสบการณ์ว่า 20 ปี ของผู้ให้บริการทั้งสองราย ทำให้ RDX Platform เป็นระบบงานที่สามารถรองรับการทำธุรกรรมจากภาคเอกชน เชื่อมต่อกับ ภาคเอกชน (B2B)  และ ภาคเอกชน เชื่อมต่อกับ หน่วยงานภาครัฐ (B2G) เป็นไปด้วยความ ประหยัด รวดเร็ว มั่นคง ปลอดภัย และ มีเสถียรภาพ ผ่านการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) 

เราเป็นผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลใน ระบบใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ และ ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบของกรมสรรพากร พ.ศ. ๒๕๖๐ เราพร้อมที่จะร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจทางด้าน ERP และ Accouning Software เพื่อให้ลูกค้าของท่านได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในการใช้งานระบบ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งขอความสำเร็จไปด้วยกัน

image
RDX Platform by WHA & ECS Company

ผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลใน ระบบใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ และ ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบของกรมสรรพากร พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเป็นทางการ